ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ที่อีเมล์: gradsru.ngrc@sru.ac.th 

ลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน : ลงทะเบียนที่นี่

ลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ : ลงทะเบียนที่นี่

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน : ลงทะเบียนที่นี่